Írjuk be a keresési kifejezést

Egynapos képzések

A képzés célja, hogy a résztvevő olyan, első sorban gyakorlati, valamint elméleti tudást szerezzen, melyek a legkorszerűbb pedagógiai elvek mentén illeszkednek az intézmények működéséhez, a pedagógusok igényeihez. A tudásbővítés mellett módszertani alapismereteket és azonnal használható gyakorlati tudást sajátítson el, mely a pedagógus egyéni készségeinek és képességeinek megfelelő módon, egyéni sajátosságok szerint jeleníthetők meg, ezáltal személyre szabottan, ezzel párhuzamosan kiválóan integrálhatóak a mindennapi pedagógiai folyamatokba. Olyan segítő tudásátadás jöjjön létre, a résztvevő váljon képessé a népi játék és igény szerint a néptánc, népi ének és ünnepi szokások a különböző fejlesztő hatásokkal párosított megjelenésének önálló alkalmazására a pedagógiai munka során. A résztvevő ismerje meg és azonnal hasznosítható tudásként alkalmazza is az elsajátított ismeretanyagot, mely hosszú távon hasznos elemévé formálódhat a mindennapi pedagógiai folyamatok során. Az elméleti tudástartalom pedig széleskörűen biztosítsa a különböző kompetenciaterületekbe való integrálás lehetőségét. A különböző tematikai egységek egymásra épülve jelennek meg a programban, ahol közel 50 játékon keresztül ismerhetjük meg azokat a formai, tartalmi sajátosságokat, melyek során a játékok átadási módjainak legmegfelelőbb formáit tárjuk fel. A képzés időtartama 30 óra, melyet a résztvevők az utolsó napon átvett tanúsítvánnyal tudnak igazolni.

A képzés ára: 8.000,- Forint

Következő képzéseink:

Népi játék néptánc módszertan 2017. március 25.

Kassa

Kérdésed van?
Loading...