Írjuk be a keresési kifejezést

Egynapos képzések

A képzés célja, hogy a résztvevő olyan, első sorban gyakorlati, valamint elméleti tudást szerezzen, melyek a legkorszerűbb pedagógiai elvek mentén illeszkednek az intézmények működéséhez, a pedagógusok igényeihez. A tudásbővítés mellett módszertani alapismereteket és azonnal használható gyakorlati tudást sajátítson el, mely a pedagógus egyéni készségeinek és képességeinek megfelelő módon, egyéni sajátosságok szerint jeleníthetők meg, ezáltal személyre szabottan, ezzel párhuzamosan kiválóan integrálhatóak a mindennapi pedagógiai folyamatokba. Olyan segítő tudásátadás jöjjön létre, a résztvevő váljon képessé a népi játék és igény szerint a néptánc, népi ének és ünnepi szokások a különböző fejlesztő hatásokkal párosított megjelenésének önálló alkalmazására a pedagógiai munka során. A résztvevő ismerje meg és azonnal hasznosítható tudásként alkalmazza is az elsajátított ismeretanyagot, mely hosszú távon hasznos elemévé formálódhat a mindennapi pedagógiai folyamatok során. Az elméleti tudástartalom pedig széleskörűen biztosítsa a különböző kompetenciaterületekbe való integrálás lehetőségét. A különböző tematikai egységek egymásra épülve jelennek meg a programban, ahol közel 50 játékon keresztül ismerhetjük meg azokat a formai, tartalmi sajátosságokat, melyek során a játékok átadási módjainak legmegfelelőbb formáit tárjuk fel.

A képzés ára: 8.000,- Forint

Következő képzéseink:

Módszertan ismétlő képzés 2018. szeptember 22.

BUDAPEST

Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér, VI. kerület, Budapest, Eötvös u. 10.

9.00 – 16.00

Rábaköz játékai és táncai 2018. szeptember 29.

BUDAPEST

Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér, VI. kerület, Budapest, Eötvös u. 10.

9.00 – 16.00

Moldva játékai és táncai 2018. október 6.

BUDAPEST

Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér, VI. kerület, Budapest, Eötvös u. 10.

9.00 – 16.00

Módszertani ismétlő képzés 2018. december 1.

NYÍREGYHÁZA

Kerekerdő Óvoda, Nyíregyháza, Sóstói u. 31. 

Kérdésed van?
Loading...