fbpx

Így tedd rá! közösség

Hogyan lehet csatlakozni az Így tedd rá! belső hálózathoz?
Három szint lehetséges:

MINTAPEDAGÓGUS

Az elmúlt több mint egy évtized szakmai eredményei, közösségi élményei, saját és közös fejlődésünk újabb állomásaként 2021 őszétől bevezetésre kerül az “Így tedd rá! MINTAPEDAGÓGUS cím, mely pályázható mindazoknak, akik elkötelezetten hisznek a közös célkitűzésekben, munkásságukban példaértékűen jelenítik meg a magyar kultúra és pedagógia páratlan világát, magas fokon képzettek ezen területeken és lépteikkel, szavaikkal, hangjukkal, ugrásaikkal tulipánokat hagynak maguk mögött gyermekek, családok, közösségek lelkében.

Feltételek:
∙ Az Így tedd rá! program 30 órás képzéseinek elvégzése – alapképzés + 3 mesterképzés – ünnepek a néphagyományban, kisgyermekkori játékos, táncos mozgásfejlesztés 0-3 éves korig; komplex fejlesztőpedagógia (online képzések nem számíthatók be)
∙ Táncos mintapedagógus – az lehet, akinek megfelelő ismerete, jártassága, tudása van a magyar néptánc területén, foglalkozásai és megjelenései (közösségi média, produkció, bemutató) gyermekjátékokat és táncos elemeket tartalmazhatnak
∙ Játékos mintapedagógus – aki nem rendelkezik táncos ismeretekkel, foglalkozásai, megjelenései (közösségi média, produkció, bemutató) kizárólag gyermekjátékokat és táncos mozgásfejlesztés tartalmazhatnak
∙ Mintapedagógus címet pályázat útján lehet igényelni
– 15 perces videóanyaggal, mely egy foglalkozást mutat be gyerekekkel. Táncos mintapedagógus címre jelentkezőknek tartalmaznia kell valamilyen táncos elemet is. Fontos, hogy nem produkció, hanem foglalkozás kerüljön a bemutatkozó anyagba.
– Személyes motivációs terv, maximum 5000 karakter terjedelemben. (cél, motiváció, tervezett eredmények)
∙ 1 év próbaidő – majd összegzés beadása, amiben a mintapedagógus leírja, hogy milyen szakmai munkát végzett az elmúlt évben. Mindezek bekerülnek a mintapedagógus személyi anyagába.
∙ évente 1 kötelező találkozó az augusztusi nyári tábor 0. napján

Tulajdonságok:
∙ a mintapedagógus nem intézményhez kötött, ez egy önálló személyes cím
∙ a mintapedagógus nem csak mintaintézményben dolgozhat
∙ aki szerződött foglalkozásvezető és rendelkezik az összes képzéssel, automatikusan megkapja a mintapedagógus címet
∙ A mintapedagógus maga dönti el, hogy kifelé (közösségi média, produkció, bemutató) is dolgozik, vagy csak a csoportjában belül, az óvodában, iskolában, foglalkozásán.
∙ segítőként részvétel Így tedd rá! Munkaközösségek munkájában
∙ a mintapedagógus tevékenységéért anyagi ellenszolgáltatást NEM kérhet, csak ha foglalkozásvezető szerződéssel rendelkezik
∙ a mintapedagógus szakmai megnevezésében használhatja a címet – pl.: Büszke Emőke – Így tedd rá! mintapedagógus
∙ a mintapedagógusok felkerülnek az így tedd rá! program hivatalos weboldalára

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA 

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 30.

 További információ: Tőkei Krisztina – krisztina.igyteddra@gmail.com

MINTAINTÉZMÉNY

A korábbi referenciaintézményeket felváltják a mintaintézmények. Olyan elkötelezett partnerintézmények jelentkezését várjuk, akik kiemelten fontosnak tartják a magyar kultúra pedagógiai integrációját, aki a tanév folyamán aktívan együttműködnek programjainkkal (Pedagógus Expó, Népi játék napja, Tulipános Program). Szeretnénk ha összefogásunkkal példát mutatnánk, tanítanánk, ösztönöznénk a magyar oktatási intézményeket és dolgozóikat, legyünk bárhol is a világon.
Intézménytípúsok: óvoda, általános iskola, bölcsőde, művészeti iskola, külhoni magyar oktatási intézmény, hétvégi magyar óvoda és iskola

Feltételek:
∙Az intézmény rendelkezik legalább egy Így tedd rá! mintapedagógussal
∙A cím elnyerése az intézményvezető által benyújtott pályázati jelentkezéshez kötött – ami tartalmaz egy 3 éves munkatervet
∙ Egészen addig rendelkezhet a mintaintézményi címmel, amíg rendelkezik legalább egy mintapedagógussal
∙ 1 év próbaidő – ezt követően 3 évre kapja meg a mintaintézmény a címet

Kötelezettségek:
∙ Mintaintézményként kapcsolatot tart a programgazdával
∙ Csatlakozik a Tulipános Programhoz
∙ Évente egy intézményi továbbképzést biztosít a kollégáknak
∙ A mintaintézmény kifelé is kommunikál, nem csak az intézményen belülre
∙ A mintaintézmény tevékenységéért pénzt nem kérhet (kivéve alapítványi és magán intézmények)

Lehetőségek:
∙ használhatja az Így tedd rá! logóját, nevét, kommunikálhatja, hogy Így tedd rá!-s csoportja működik
∙ az intézmény dolgozói 30%-os kedvezményt kapnak a képzések árából
∙ az intézmény dolgozóinak javasolt részt venni Így tedd rá! Munkaközösségek munkájában
∙ meghívás az éves augusztusi nyári tábor 0. napjára
∙ a mintaintézmények felkerülnek az így tedd rá! program hivatalos weboldalára

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

További információ: Tőkei Krisztina – krisztina.igyteddra@gmail.com

FOGLALKOZÁSVEZETŐ

Egyre nagyobb igényt, érdeklődést látunk a családok irányából is az Így tedd rá! program világához. Szeretnénk, ha ez minél szélesebb körben elérhetővé válna az oktatási intézményeken kívül is, ezért kiemelten fontos területként kezeljük a megszülető és működő tulipános közösségeket.
A foglalkozásvezető gazdasági tevékenységet folytató személy. Külső intézményben (pl. művelődési ház), vagy délutáni foglalkozásként intézményekben tart Így tedd rá! foglalkozásokat. A foglalkozásokért csak az kérhet díjat, és csak az nevezheti magát foglalkozásvezetőnek, aki érvényes szerződéssel rendelkezik. Gazdasági tevékenységéért saját maga felelős.

Feltételek:
alapképzés + 1 mesterképzés elvégzése (kisgyermekkori játékos, táncos mozgásfejlesztés 0-3 éves korig VAGY komplex fejlesztőpedagógia VAGY ünnepek a néphagyományban), online képzések nem számíthatók be!
Aki nem rendelkezik néptáncos múlttal, játékos foglalkozásokat tarthat
∙ szerződés megkötése évente (mindig az augusztusi nyári tábor 0. napján), majd szeptembertől kezdve 5000ft/hó díj kifizetése
∙ A területek védettek. Azon településeken, ahol már dolgozik foglalkozásvezető, előzetes egyeztetés szükséges, hogy lehetséges-e és milyen módon ugyanazon településen foglalkozásvezetőként dolgozni.
∙ A jelentkezés során egy bemutatkozó és egy motivációs dokumentumot kell feltölteni, összesen maximum 5000 karakter terjedelemben

Kötelezettségek:
∙ 5000ft/hó díj
∙ évente 1 kötelező találkozó az augusztusi nyári tábor 0. napján (szerződéskötés)
∙ A foglalkozásvezetők együttműködőként, segítőként jelen vannak a Pedagógus Expón.
∙ évente egyszer részvétel legalább egy 1 napos képzésen

Lehetőségek:
∙ név és logó használat
∙ belső közösségben való részvétel
∙ 50%-os kedvezmény a képzések árából
∙ fakultatív részvételi lehetőség közös programokon
∙ ingyenes ismétlési lehetőség 3 napos képzések egy-egy napján
∙ segítőként részvétel Így tedd rá! Munkaközösségek munkájában
∙ a foglalkozásvezetők felkerülnek az így tedd rá! program hivatalos weboldalára

JELENTKEZEM FOGLALKOZÁSVEZETŐNEK

Jelentkezési határidő: 2021. július 31.

További információ: Tőkei Krisztina – krisztina.igyteddra@gmail.com

Foglalkozásvezetői találkozó nap 2021. 2021. augusztus 8. vasárnap. Helyszín: Ráckeve

FOGLALKOZÁSVEZETŐ JELENTKEZÉS

11 + 8 =