fbpx
Intézményi továbbképzések

Játékok, dalok a korosztályi jellemzők és az aktuális oktatás módszertani kérdések tükrében, 8 órás továbbképzéseket ajánlunk intézményeknek, négy különböző témában.
Várjuk olyan
óvodai, alsó tagozatos vagy egyéb civil egyesületi kollektívák jelentkezését – határon innen és túl – , ahol igényt tartanak pedagógus továbbképzés, szakmai előadás keretében új játékok, dalok, táncok, módszerek megismerésére.

Maximális létszám nincs, és az árak létszámtól függetlenül értendőek. A szakmai napon való részvételről igazolást állítunk ki, mely óraszám beszámítható a pedagógus továbbképzési pontrendszerbe!

A képzés ára 95.000,- Ft + útiköltség (Budapesttől – 50,- Ft/km)

Négy téma áll az érdeklődők rendelkezésére:
Népi játék, néptánc módszertan az óvodában, intézményi továbbképzések

A képzés a népi játékok és tanácos mozgás megelapozásának új szemléletű, korszerű pedagógiai alapokra épülő, hagyományos értékeket továbbadó élményét nyújtja. Ezen megközelítés valódi, Kodály Zoltán pedagógiai elvével, a hagyományos kultúra értékeivel és korszerű pedagógiai megközelítéssel valósul meg. Legfőbb eszköze a kreatív élménypedagógia, mely új utat ad mind a pedagógusoknak, mind a gyermekeknek nem csupán a hagyományápolás terén, hanem a mindennapi pedagógiai folyamatokban is. Legfőbb szempontként a gyermekek életkori sajátossága, a hiteles értékközvetítés és a pedagógiai tudatosság jelenik meg. A képzés végeztévek a résztvevők széleskörű ismeretekkel rendelkeznek a népi játék átadásának és néptánc alapozának módszertani területeiről, melyek kimeríthetetlen eszköztárként állnak rendelkezésre a készég-, képességfejlesztés és a tudásátadás területein. Az élményalapú tudásszerzés mellett a módszertant alkalmazó pedagógusok kezei közül olyan gyermekek kerülnek ki és alkotják majd a jövő társadalmát, akik biztos identitással és lelkükben elültetett kulturális kincsekkel gazdagodva vesznek részt életük alakulásában.

Ünnepek a néphagyományban, ünnepek az óvodában és az általános iskolában, intézményi továbbképzések

A továbbképzés célja, hogy megismertesse a pedagógusokkal az intézményekben felhasználható, alkalmazható néphagyományból megismert ünnepi alkalmakat, szokásokat, valamint rávilágítson, azok korosztályok szerinti adaptálhatóságára, és hozzásegítse munkájukat korszerű módszertani elvek mentén, a leghatékonyabb átadáshoz. Mindezekbe foglalva az ünnepekhez tartozó dalok, szokásgyakorlat, dramaturg megjelenés, népi játék, mozgásanyag ismeretének átadását. A képzés tematikai programja az intézményi, valamint az intézményben feldolgozható ünnepekre épül. Az egyes modulok (ünneptípusok, tájegységek ismerete, szeptember-október, november, december, január – február, március-április – május, június – július – augusztus) időrendben csatlakoznak egymáshoz, alkalmazkodva a tanév kereteihez.

Mindennapos testnevelés intézményi továbbképzések
A 3-7 éves gyermekek foglalkozásaiba, mindennapjaiba beépíthetjük a legfontosabb természetes mozgásokat, mint a járás, futás, ugrás, dobás, emelés-hordás, egyensúlyozás, gurulás, kúszás. Ebben az életkorban elsősorban a nagymozgások fejlesztését tartottuk fontosnak. Az óvodások testnevelésében előtérbe kerül a mozgáskoordináció tökéletesítése, a mozgások kombinálásával és a finommotoros mozgások gyakorlásával. Ebben az életkorban a motoros képességek komplex fejlesztésének elvét szem előtt tartva, kiemelten kezeljük azoknak a képességek a fejlesztését, amelyeknek szenzitív fázisa az első gyermekkorra esik. Ezek a következők: aerob állóképesség, gyorsasági erő, gyorsasági képességek, koordinációs képességek. Ebben van segítségünkre a játékos-táncos mozgásfejlesztés a mindennapokban. Elsődleges cél, hogy nem csak szervezett körülmények között tapasztalják meg a mozgás élményét, hanem akár spontán, saját indíttatásból, saját ötlet alapján, vagy akár a pedagógus kezdeményezésére, de nem kifejezett testnevelés foglalkozás keretei között. Ezért a résztvevő pedagógusok a nap folyamán számos ötletet kapnak arra, hogy milyen mozgásos, táncos, énekes, játékos elemeket lehet a mindennapi életben alkalmazni, hagyományos elemekkel, korszerű pedagógia eszközökkel. Táncos pályák alkalmazása változatos eszközökkel, korosztályi sajátosságoknak megfelelő játékok, feladatok, sokszínű, változatos lehetőségek.
Komplex fejlesztő pedagógia intézményi továbbképzések
A mozgás az egyik legfontosabb eszköz, melynek segítségével az idegrendszerre lehet hatni. A mozgásfejlődése és a központ idegrendszer érése szorosan összefügg, melyek biztosítják az értelmi fejlődést. A fejlődés során megvan minden mozgásnak a szerepe, melyek az idegrendszerben különböző érési folyamatokat aktivizál, melyek elmaradnak, ha a mozgás is kimarad. A percepció fejlődésében is lényeges szerepe van a motoros készségek fejlődési szintének. A fogalmi gondolkodásnak előfeltétele a percepció, és ebből következik, hogy a tanulási zavarok kompenzálásához, megelőzéséhez a motoros és percepciós készségeket kell fejleszteni. A különböző tematikai egységek egymásra épülve jelennek meg a programban (idegrendszeri sajátosságok, tanulási és viselkedési problémák, fejlesztési lehetőségek népi játékkal, táncos fejlesztési lehetőségek ). A készsége és képességek folyamatos feltárása után kerül sor ezek elemzésére, a fejlesztési lehetőségekre és ezek mindennapi alkalmazására a népi játékokon keresztül.
KAPCSOLAT

1 + 15 =

A TÉMÁK EGYMÁSRA ÉPÜLNEK, ÍGY ELŐSZÖR A NÉPI JÁTÉK, NÉPTÁNC MÓDSZERTAN VÁLASZTHATÓ

Időpont és téma egyeztetési lehetőség:

igyteddra@gmail.com 

0630/6705489