fbpx

Adatvédelmi tájékoztató

Tájékoztatásunk a https://www.igyteddra.hu/ honlappal és a honlapon hirdetett szolgáltatásaink nyújtásával kapcsolatos tevékenységekre terjed ki.

 1. Az adatkezelő

Neve: Örökös Stúdió Kft.

Székhely: 2300 Ráckeve, Berkenye u. 46.

Adatkezelő képviselője: Budai Gergely Ádám – ügyvezető

Elektronikus elérhetőség: igyteddra@gmail.com

Adatkezelő honlapjának címe: https://www.igyteddra.hu/

Cégjegyzékszám: 13-09-228376

Adószám: 32329368-2-13

 1. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem folytatunk olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

 1. A személyes adatok tervezett kezelésének célja, jogalapja, időtartama

KAPCSOLATFELVÉTEL– hozzájárulás alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont)

Hozzájárulását visszavonhatja egy üzenettel, amelyet az igyteddra@gmail.com e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk az Önről kezelt személyes adatot, kivéve, ha más célból is kezeljük azt. Például a nevét törölhetjük a levelezőrendszerünkből, de amennyiben korábban már számlát állítottunk ki a nevére a számlázási adatok között továbbra is kezeljük ezt a személyes adatot.

Tevékenység Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Ha felhív minket telefonon telefonszám, név Kapcsolatfelvételi lehetőség telefonon vagy elektronikus úton, tájékoztatás kérése a termékeinkről, szolgáltatásainkról, visszahívás kérése. Hozzájárulása visszavonásáig,
a telefonkészülék híváslistája 2 naponta automatikusan törlődik,
a levelezőrendszerünket évente átnézzük és töröljük azokat a leveleket, amelyek csak egyszeri érdeklődésről szóltak, a chat ablak adatai Facebook messenger üzenetként kerülnek tárolásra, ezeket a hozzájárulása visszavonásakor töröljük.
Ha nem csak egyszeri, tájékozódó telefonbeszélgetésről, e-mail váltásról, chat üzenetről beszélünk, hanem üzleti kapcsolat alakul ki közöttünk, a szerződéses jogalap szerint kezeljük a továbbiakban az adatokat.
Ha e-mailt ír nekünk név, e-mail cím és minden olyan személyes adat, amelyet az üzenetben elhelyez
Ha a chat ablakon keresztül kommunikálunk Facebook – messenger bejelentkezéshez szükséges e-mail cím és jelszó, üzenet

Képzés, oktatók foglalkoztatása- szerződés (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

Tevékenység Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Egyéni képzések: 30 órás alapképzés, 30 órás mesterképzés, egy napos képzések – jelentkezés Név, cím, telefonszám, e-mail cím. Számlázási név és cím (ha eltér a korábban megadott adatoktól) születési hely, idő, anyja neve, részt vett-e vár képzésünkön, ha igen, melyiken A képzésre jelentkező személyének beazonosítása, szerződés előkészítése, kapcsolattartás biztosítása felnőttképzési szerződés lejárta + 5 év
Intézményi képzések – jelentkezés Név, email cím, üzenet
Felnőttképzési szerződés Név, születési név, anyja neve, születési hely idő, e-mail cím, telefonszám, lakcím. Felnőttképzésben részvevő személyek beazonosítása, szerződéskötéshez szükséges adatok tárolása 5 év
Haladási napló név, hiányzás A résztvevők hiányzásait a haladási naplóban dokumentálni kell (felnőttképzési tv. előírása alapján). 5 év
Tanúsítvány átvételi elismervény név, dátum, tanúsítvány száma, aláírás Annak igazolása, hogy a hallgató sikeres vizsga után átvette az oklevelet.
Jelenléti ív név, aláírás, mulasztott órák száma Az intézménynek jogszabályban előírt kötelezettsége a jelenléti ív vezetése.

SZAKMAI PARTNEREK ADATAINAK KEZELÉSE – jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)

Tevékenység Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Jogi személy partnerek, beszállítók természetes személy képviselőinek és kapcsolattartóinak elérhetőségi adatai a természetes személy neve, munkahelyi címe, telefonszáma, e-mail címe, foglalkozása Szakmai és üzleti kapcsolattartás azon partnereinkkel, akikkel alkalomszerűen vesszük fel a kapcsolatot Üzleti vagy szakmai kapcsolat fennállásáig, tiltakozásig

Készítettünk érdekmérlegelési tesztet, amelynek az lett az eredménye, hogy az így tudomásunkra jutott és kezelt személyes adatok kezelésével egyáltalán nem sértjük szakmai partnereink magánszféráját. Partnereink igény szerint megtekinthetik az érdekmérlegelési tesztet és a tiltakozáshoz való jogot is biztosítjuk részükre.

REGISZTRÁCIÓ A WEBSHOPBA – hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Tevékenység Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Regisztráció a webshopba (bejelentkezés, kijelentkezés, jelszó emlékeztető küldése) E-mail vagy felhasználónév (ha nem ad meg a felhasználó nevet, a rendszer generál egyet) jelszó (ezt a vásárló ismeri), kapcsolattartó adatai (mobilszám), számlázási név és cím, szállítási név és cím (amennyiben eltér a számlázási adatoktól). A regisztráció egy kényelmi szolgáltatás, ismételt vásárlás esetén. A vásárláshoz, azaz a szerződés teljesítéséhez szükséges adatok tárolását teszi lehetővé. Hozzájárulás visszavonásáig, regisztráció törléséig (a regisztráció törlését e-mailen lehet kérni).

A hozzájárulás az igyteddra@gmail.com e-mail címre küldött üzenettel vonható vissza. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

WEBSHOPBÓL RENDELÉS – szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

Tevékenység Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Vásárlás regisztrációval vagy anélkül név, számlázási cím, szállítási név, szállítási cím, email cím, telefonszám, vásárlás adatai (termék, mennyiség, ár, időpont) Online vásárlási lehetőség biztosítása, szerződés teljesítéshez feltétlenül szükséges adatok elkérése A rendelési adatokat nem regisztrált vásárlók esetén a teljesítésig őrizzük meg, felülvizsgálat minden évben. Regisztrált vásárlóink esetén a regisztráció törléséig.
Kiszállítás Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím Szerződési kötelezettség teljesítése, megrendelés kiszállítása Kiszállítás teljesítéséig – regisztrált vásárlók esetén a regisztráció törléséig.

SZÁMLÁZÁSI KÖTELEZETTSÉGÜNK TELJESÍTÉSE – jogi kötelezettség – (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont, előíró jogszabály: 2017. évi CL. törvény 78. § (3) bekezdés: iratmegőrzési idő; 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) pontja: számla kötelező elemei).

Tevékenység Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Számla kiállítása számlázási név és számlázási cím, egyéni vállalkozó esetén adószám Számla kiállítása. A kiállítás évében és további 8 évig őrizzük meg a számlákat és a bankszámlakivonatokat, az utánvétet igazoló dokumentumokat.
Átutalással történő fizetés bankszámlatulajdonos neve és bankszámlaszáma Számviteli bizonylatok megőrzése
Bankkártyás fizetés email cím, név, vásárló azonosító Online fizetési lehetőség biztosítása, számviteli bizonylatok megőrzése Az értesítő e-maileket az éves felülvizsgálat során töröljük, a webáruház admin felületén a rendelés adataival együtt kezeljük a fizetési módot is, amit szintén minden évben felülvizsgálunk. Az egyenlegértesítők megőrzési ideje: 1+8 év

EGYÉB ADATKEZELÉSEINK – hozzájárulás alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont)

Tevékenység Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Fényképek és videók nyilvánosságra hozatala a honlapon és/vagy a közösségi oldalunkon hang- és képmás Tevékenységünk bemutatása, népszerűsítése. Hozzájárulás visszavonásáig vagy az adatkezelő általi törlésig (tartalom változtatása miatt), legkésőbb az oldal megszűnéséig.
Közösségi oldalak követése – Facebook, Instagram, Pinterest név, nyilvános profil, hozzászólások Közösségi oldalaink követése, tájékoztatás a tevékenységeinkről, gyors híreink megosztása.
Youtube -Így tedd rá! Program hang- és képmás Referencia videók közzététele, tevékenység és a használt módszer bemutatása
Blogbejegyzésekhez hozzászólás név, email cím, üzenet Hozzászólási lehetőség biztosítása a blogbejegyzéseinkhez, beszélgetések, véleménycsere, hozzászólók beazonosítása Hozzájárulás visszavonásáig, törlési kérelemig.

Természetes személyeket ábrázoló fényképeket gyakran helyezünk ki az oldalunkra vagy a közösségi oldalunkra. Minden esetben külön hozzájárulást kérünk a kép nyilvánosságra hozatalához, amelyhez önálló adatkezelési tájékoztatót is készítettünk. A hozzájárulás visszavonását követően törölni fogjuk az oldalakról a fényképet.

Közösségi oldalunkon a saját hozzászólásait, nyilvános megosztásait bármikor törölheti, privát üzeneteit a facebook-messenger-en kérésére törölni fogjuk. Hozzájárulását a közösségi oldalak tekintetében visszavonhatja a ’Mégsem tetszik ez az oldal’/”Unfollow” gombra kattintva. A fényképek nyilvánosságra hozatalára vonatkozó hozzájárulás az igyteddra@gmail.com e-mail címre küldött üzenettel vonható vissza.

A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

FOGYASZTÓVÉDELMI IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE – jogi kötelezettség alapján (Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pont; a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. 17/A. § (7) bekezdés alapján a megőrzési idő 5 év.)

Tevékenység Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Fogyasztóvédelmi igények érvényesítése név, cím, email cím, telefonszám Fogyasztóvédelmi jogok biztosítása, igények érvényesítése Igény érvényesítése + 5 év

COOKIEK KEZELÉSE

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor egy webhelyet látogatsz meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

Oldalunkon a következő sütiket használjuk (2019. január 21-én készült Cookiebot riport alapján)

Szükséges sütik

A szükséges, elengedhetetlen sütik segítenek használhatóvá tenni a weboldalt. Engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon történő navigáció és a weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Név

Lejárat

Típus

Szolgáltató

A tartalmi hálózat, a Cloudflare, a megbízható internetes forgalom azonosításából használja a weboldal:
__cfduid 1 év HTTP zbcdn.net
__cfduid 1 év HTTP zotabox.com
Anti-spam funkciókhoz használatos:
JCS_INENREF 1 nap HTTP igyteddra.hu
JCS_INENTIM 1 nap HTTP igyteddra.hu
Oldal gyorsabb betöltését teszi lehetővé:
local_storage_support_test állandó süti, a weboldal elhagyását követően is az eszközön marad HTML twitter.com
Bejelentkezési munkamenethez szükséges:
PHPSESSID ideiglenes süti, a böngésző bezárását követően törlődik HTTP igyteddra.hu

Statisztikai sütik

Nem gyűjtenek személyes adatot. Az adatkezelő a statisztikai sütikkel információt gyűjt arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. A névtelenül begyűjtött adatokat a honlap fejlesztésére és a látogatói élmény javítására fordítjuk.

Név

Szolgáltató

Lejárat

Típus

Időbélyeget állít be, amint a látogató belép az oldalra, elemzési célokra használja:
_ZB_ADMIN_TIME_STAMP_ igyteddra.hu ideiglenes süti, a böngésző bezárását követően törlődik HTTP
Azt méri, hogy az egyes látogatók hányszor keresik fel az adott honlapot:
_ZB_STATIC_DR_firstTimeVisit igyteddra.hu 1 év HTTP

Marketing sütik

A marketingsütik nyomon követik a látogatók weboldal-tevékenységét. Használatuk célja az, hogy érdemleges hirdetéseket tegyünk közzé az egyéni felhasználók számára, valamint aktivitásra ösztönözzük őket.

Név

Szolgáltató

Lejárat

Típus

A célzott hirdetésekhez használható. Bővebb leírás nem ismert.
__widgetsettings twitter.com állandó süti HTML
A LinkedIn oldal által használt süti, a beágyazott szolgáltatásokat követi nyomon:
bcookie linkedin.com 2 év HTTP
bscookie linkedin.com 2 év HTTP
A YouTube videók különböző weboldalakon való felhasználásait vizsgálja:
GPS youtube.com 1 nap HTTP
A süti célja, hogy mérje a hirdetések hatékonyságát és célzott hirdetéseket jelenítsen meg a felhasználóknak. A Google DoubleClick használatával rögzíti a weboldal felhasználóinak tevékenységét, miután a felhasználó megtekintett egy hirdetést:
IDE doubleclick.net 1 év HTTP
A LinkedIn oldal által használt süti, a beágyazott szolgáltatásokat követi nyomon:
lidc linkedin.com 1 nap HTTP
Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használjuk, hogy megjegyezzük az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Ez segítségünkre van abban, hogy testre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek a Google-on:
NID google.com 6 hónap HTTP
Regisztrál egy olyan egyedi azonosítót, amelyet a Google használ a statisztikák megőrzéséhez annak érdekében, hogy a látogató hogyan használja a YouTube-videókat különböző webhelyeken.
PREF youtube.com 8 hónap HTTP
Ellenőrzi, hogy a felhasználó engedélyezte a sütiket a böngészőjében. A Google DoubleClick használja:
test_cookie doubleclick.net 1 nap HTTP
A rendszer beazonosításához és a nyelvbeállításához használatos:
UUID#[abcdef0123456789]{32} igyteddra.hu 1 nap HTTP
Megpróbálja megbecsülni a felhasználók sávszélességét a beágyazott videókkal rendelkező oldalakon:
VISITOR_INFO1_LIVE igyteddra.hu 179 nap HTTP
Egy egyedi azonosítót regisztrál, hogy statisztikákat készítsen a felhasználó által megtekintett YouTube videókról:
YSC youtube.com ideiglenes süti, a böngésző bezárását követően törlődik HTTP
Tárolja a felhasználó beágyazott YouTube videó lájátszási preferenciáit
yt-remote-connected-devices youtube.com állandó süti, a weboldal elhagyását követően is az eszközön marad HTML
yt-remote-cast-installed youtube.com ideiglenes süti, a böngésző bezárását követően törlődik HTML
yt-remote-devise-id youtube.com állandó süti, a weboldal elhagyását követően is az eszközön marad HTML
yt-remote-fast-check-period youtube.com ideiglenes süti, a böngésző bezárását követően törlődik HTML
yt-remote-session-app youtube.com HTML
yt-remote-session-name youtube.com HTML

Egyéb sütik, amelyek besorolással nem rendelkeznek

Név

Szolgáltató

Lejárat

Típus

_wpss_h_ igyteddra.hu 1 nap HTTP
_wpss_p_ igyteddra.hu 1 nap HTTP
_ZB_ADMIN_LAST_URL_ igyteddra.hu ideiglenes süti, a böngésző bezárását követően törlődik HTTP
_ZB_STATIC_DR_currentSessionTimeVisit igyteddra.hu ideiglenes süti, a böngésző bezárását követően törlődik HTTP
_ZB_STATIC_DR_widgetsUpdateTime igyteddra.hu 1 év HTTP
_ZB_STATS_IMPRESSION.70a7abce igyteddra.hu ideiglenes süti, a böngésző bezárását követően törlődik HTTP
_ZB_STATS_IMPRESSION_FREEMIUM_ igyteddra.hu ideiglenes süti, a böngésző bezárását követően törlődik HTTP
_ZB_STATS_VISIT igyteddra.hu ideiglenes süti, a böngésző bezárását követően törlődik HTTP
ckon1901 igyteddra.hu 1 nap HTTP
messenger_live_chat_https://igyteddra.hu/
_107115749412239_0
https állandó süti, a weboldal elhagyását követően is az eszközön marad HTML
NCS_INENTIM igyteddra.hu 1 nap HTTP
SJECT1901 igyteddra.hu 1 nap HTTP

A saját böngészőjében bármikor ki tudja kapcsolni a sütiket a következő linkek valamelyikén:

 1. Ki ismeri meg a személyes adatokat? Címzettek köre.

Egyes feladataink ellátása érdekében adatfeldolgozókat vagy más adatkezelőket veszünk igénybe.

Tárhelyszolgáltatás:

3 in 1 Hosting Bt. 2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1. fszt. 1.; https://megacp.com

Hozzáférés a honlap és a webáruház admin felületének teljes tartalmához. Elsődleges feladata a tárolás, ezen kívül más műveletet a személyes adatokon nem végez.

E-mail szolgáltató:

GMAIL – GOOGLE Inc. Google Inc., Mountain View, California, USA

Hozzáférés a levelezőrendszer adataihoz. Önálló adatkezelő. A tároláson kívül más adatkezelési műveletet nem végez. Adatkezelési tájékoztatás elérhető itt: https://policies.google.com/privacy/update?hl=hu

Könyvelés:

Privát Adó Őr Kft.

Budapest, 1024 Képlár u. 11-13.

Tel.: 06309905257 

Hozzáférés a természetes személyek részére kiállított számlákhoz, más számviteli bizonylatokhoz. Adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. A számlák rögzítésén és a bevallások elkészítésén kívül nem végez más adatfeldolgozói műveletet. Kezelt adatok köre: természetes személyek számlázási neve és címe, egyéni vállalkozók adószáma, bankszámlakivonatokon és egyenlegértesítőn szereplő személyes adatok (pl. befizető bankszámlaszáma, befizetés összege, bankkártyás fizetés esetén e-mail cím).

Kiszállítás:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

info@gls-hungary.com

Hozzáférés a szállítási címekhez és a szállítási címen megtalálható természetes személy kapcsolattartók adataihoz.

Számlázás:

Szamlazz.hu – KBOSS.hu Kft.,

1031 Budapest, Záhony utca 7/C.

Tel: +36-30-35-44-789

E-mail cím: info@szamlazz.hu

Hozzáférés a számlák adataihoz (természetes személy számlázási neve és címe, vásárlás ellenértéke, dátuma, egyéni vállalkozó adószáma), a számlák kiállításán és tárolásán kívül nem végeznek más adatkezelési feladatot.

Bankkártyás fizetés:

Barion Payment Zrt.

1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.

Hozzáférés a vásárló bakkártya adataihoz. Önálló adatkezelő. Az egyenlegértesítőn a bankkártyás fizetést teljesítő személy e-mail címe, a fizetés összege is szerepel.

Továbbképzések ellenőrzése:

A pedagógus továbbképzési rendszer ellenőrzése körében, jogszabályon alapuló kötelezettségként megismerheti a személyes adatokat az Oktatási Hivatal Akkreditációs Osztály Budapest, Pf. 40. 1363

Közösségi oldalak:

1; Facebook, Instagram: Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornia, Egyesült Államok

A Facebookkal közös adatkezelőnek számítunk az üzleti oldal kezelése során. A közös adatkezelésről szóló adatkezelési tájékoztatót a Facebook oldalon a jegyzetek között helyeztük el.

A facebook saját adatkezelési tájékoztatása itt érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation

2; Pinterest Inc. at 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

A Pinterest önálló adatkezelő, a felület biztosításán kívül megbízásunkból más adatkezelési feladatot nem végez.

A Pinterest saját adatkezelési tájékoztatója itt érhető el:

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

3; YouTube LLC. – Google LLC leányvállalata

 San Bruno, Kalifornia, Egyesült Államok

Hozzáférés a feltöltött videókhoz. Önálló adatkezelő.

Felhő alapú tárhely:

Dropbox – Dropbox Headquarters

185 Berry St. Ste. 400 San Francisco, CA 94107,

Google Drive – Google Inc.

Mountain View, California, USA

A tárhelyre feltöltött képeket és videókat tárolja. Önálló adatkezelő, a tároláson kívül más adatkezelési műveletet nem hajt végre.

 1. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

A levelezőrendszer (GMAIL), valamint a közösségi oldalak felületeinek biztosítása (Facebook, Instagram, YouTube) miatt adattovábbítás történik az Amerikai Egyesült Államokba. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én

(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en).

 1. Az érintett jogai

Az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet a következő jogosultságokkal:

 1. Hozzáférés a személyes adatokhoz

Ön jogosult visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e és ha igen, tájékoztatjuk, miért kezeljük ezeket, milyen adatokat kezelünk, kinek adjuk át, meddig tároljuk, milyen egyéb jogokat biztosítunk Önnek, hol tehet panaszt stb.

 1. Helyesbítéshez való jog

Ha elírtuk a nevét, a telefonszámát, az e-mail címét, vagy bármely más személyes adatokat, kérésére helyesbítjük vagy kiegészítjük azokat. Ha valakinek átadtuk a személyes adatait, őt is értesítjük, hogy a változást átvezethesse.

 1. Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog

Indokolatlan késedelem nélkül töröljük az összes személyes adatát, ha visszavonta a hozzájárulást, a hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez, vagy már nincs szükségünk az adatokra abból a célból, amiért elkértük.

Ha jogalap nélkül kezeltünk egy személyes adatot, szintén törölni fogjuk.

 1. Személyes adatok korlátozásához való jog

Ha úgy gondolja, nem kezeljük pontosan a személyes adatait, kérheti a korlátozást, amíg nem tisztázzuk a kérdést.

Előfordulhat, hogy törölni szeretnénk egy adatot, de Önnek van rá szüksége, mert pl. jogi igényei érvényesítéséhez szükséges. Ilyenkor is kérheti, hogy törlés helyett korlátozzuk a személyes adatok kezelését, azaz tartogassuk még kicsit.

Ezekben az esetekben csak tárolnunk szabad az adatokat.

 1. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha jogos érdeken alapul az adatkezelés. Ez csak szakmai partnereink kapcsolattartási adatai esetén fordulhat elő, más tevékenységnél nem ez az adatkezelés jogalapja.

 1. Adathordozhatóság

Kérheti, hogy az automatizált módon történő adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy elküldjük egy másik adatkezelőnek. Ezt csak akkor kérheti, ha adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés. Ezesetben nagyon szívesen átadjuk Önnek vagy más adatkezelőnek ezeket az adatokat

 1. Automatizált döntéshozatal

Nem folytatunk automatizált döntéshozatalon alapuló tevékenységet, így ügyfeleinkre nem terjedhet ki ilyen döntés hatálya.

 1. Panasz benyújtása

Ha úgy érzi, szabálytalanul kezeljük a személyes adatait, örömmel segítünk, kérem forduljon hozzánk bizalommal. Itt várjuk az üzenetedet: igyteddra@gmail.com

Ha nem velünk szeretné megbeszélni a problémát, bíróság előtt is érvényesítheti a jogait. Erre polgári per keretében van lehetősége. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A lakóhelye szerinti törvényszékre kell benyújtania a keresetét. (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét ezen a linken találja: http://birosag.hu/torvenyszekek ).

Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is, őket ezen a címen éri el (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

 1. Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatali tevékenységet nem folytatunk.

 1. A megfelelő biztonság

A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

 1. Egyéb rendelkezések

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2019. január 10-én lép hatályba.

A tájékoztató nem ismétli meg a vonatkozó jogszabályokban részletezett, mindenkire egyformán kötelező tartalmat. A tájékoztatás elkészítésekor figyelembe vettük és irányadónak tekintjük a nem részletezett kérdésekben a következő forrásokat:

 1. Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, különösen a (39); (42); (50); (55); (60)-(63); (66); (71) preambulumbekezdései, továbbá a 12-22. cikk

http://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a1100112.tv&targetdate=20180101&printTitle=2011.+%C3%A9vi+CXII.+t%C3%B6rv%C3%A9ny

 1. A NAIH ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről (2015.10.09.) alapján. https://naih.hu/files/tajekoztato-ajanlas-v-2015-10-09.pdf

 2. A 29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatása az előzetes tájékoztatásról (17/EN WP259 rev.01 – utolsó módosítás: 2018.04.10.);

http://naih.hu/files/wp259rev.01_EN_Guidelines_on_Consent.pdf

 1. A 29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatása az átláthatóságról (17/EN WP260 rev.01 – utolsó módosítás: 2018.04.11.) http://naih.hu/files/wp260rev.01_EN_Guidelines_on_Transparency.pdf